Polski Klub Ekologiczny - Koło Miejskie w Gliwicach

Dodano: 11 lat temu
Polski Klub Ekologiczny jest jest organizacją ogólnopolską, która w 2005r. obchodziła jubileusz 25-lecia. Podstawą działania Klubu jest uchwalony na Nadzwyczajnym Walnym Zjeździe w dniu 20 listopada 2004r. Statut.

Uznając prawo każdej osoby ludzkiej do życia w czystym i zdrowym środowisku za jedną z podstaw godnego życia oraz stojąc na stanowisku pełnego poszanowania integralności natury i zachodzących w niej zjawisk, Klub wyznacza sobie misję ratowania i poprawy stanu środowiska, ochrony przyrody oraz życia i zdrowia człowieka.

Cele działania Klubu są następujące:

- uznanie zrównowazonego rozwoju jako podstawy polityki społeczno-gospodarczej państwa,
- ochrona środowiska, w tym ekologia rozumiana jako ochrona zwierząt, roslin i ochrona całego
dziedzictwa przyrodniczego,
- ochrona krajobrazu naturalnego i dziedzictwa kulturowego,
- kształtowanie w społeczeństwie świadomości, że jakość życia zależy od racjonalnego
gospodarowania zasobami naturalnymi i zachowania równowagi między środowiskiem
a rozwojem cywilizacji,
- powszechna edukacja ekologiczna.

Polski Klub Ekologiczny Koło Miejskie w Gliwicach jest jednostką terenową założoną w 1988 r.
Osobowość prawną uzyskało po zarejestrowaniu w Sądzie Okręgowym w Katowicach w dniu 6 stycznia 1993 r.

W zależności od prowadzonego programu i projektu, działania PKE Gliwice obejmują teren:

- miasta Gliwice;
- województwa śląskiego;
- całej Polski.

Podobne wpisy

Komentarze

Kategorie