Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości

Dodano: 12 lat temu
Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości w Gliwicach jest organizacją pozarządową, która została zarejestrowana 9.09.1994 r. przez Sąd Rejonowy dla Miasta St. Warszawy.

Fundacja jest instytucją „non – profit”, której działalność nie jest nastawiona na zysk.

Fundatorzy-założyciele Fundacji to:
Gmina Gliwice,
Gmina Knurów,
Gmina Pyskowice,
Gliwicka Izba Przemysłowo-Handlowa,
Gliwicki Bank Handlowy S.A.,
Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A. z siedzibą w Katowicach,
Politechnika Śląska w Gliwicach,
Fundacja na Rzecz Rozwoju Miasta Knurowa.

Działalność Fundacji rozpoczęła się w 1994 r. realizacją projektu Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej oraz Banku Światowego „Rozwój Małej Przedsiębiorczości - TOR #10”. Głównym celem projektu było stworzenie w Polsce systemu instytucji aktywnie wspierających przedsiębiorczość, ukierunkowanego na organizację pomocy osobom pozostającym bez pracy, zagrożonych jej utratą oraz szukających swojej życiowej szansy poprzez założenie własnej firmy. Był to pierwszy w Polsce projekt na rzecz promocji zatrudnienia i rozwoju służb zatrudnienia. Na 135 projektów z całego kraju wytypowano 21. Projekt z Gliwic dostał się do grupy finalistów, co oznaczało, że będzie finansowany z projektu TOR#10. Dotacje otrzymane w ramach tego projektu pozwoliły na stworzenie warunków dla funkcjonowania Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości oraz Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości.

Fundacja poprzez kolejne lata działalności uruchamiała kolejne uzupełniające się programowo jednostki organizacyjne:

Podobne wpisy

Komentarze

Kategorie